آگهي فراخوان مزايده عمومي اجاره مجموعه هتل شهرداري جم+عکس
آگهي فراخوان مزايده عمومي اجاره مجموعه هتل شهرداري جم+عکس

آگهي فراخوان مزايده عمومي اجاره مجموعه هتل شهرداري جم اگهي فراخوان مزايده عمومي نوبت اول اجاره مجموعه هتل شهرداري جم منتشر شد. متقاضيان مي تواند جهت كسب اطلاعات بيشتر و اگاهي از شرايط عمومي مزايده به كانال روابط عمومي شهرداري يا به ادرس www.jamcity.irمراجعه فرمايند. لازم به ذكر است زمان بازگشايي اسناد مزايده سه شنبه […]

آگهي فراخوان مزايده عمومي اجاره مجموعه هتل شهرداري جم

اگهي فراخوان مزايده عمومي نوبت اول اجاره مجموعه هتل شهرداري جم منتشر شد.

متقاضيان مي تواند جهت كسب اطلاعات بيشتر و اگاهي از شرايط عمومي مزايده به كانال روابط عمومي شهرداري يا به ادرس www.jamcity.irمراجعه فرمايند.

لازم به ذكر است زمان بازگشايي اسناد مزايده سه شنبه اول مرداد ماه مي باشد.