آگهي فراخوان مزايده عمومي مديريت و بهره برداري مجموعه بازارچه شهرداري جم+عکس
آگهي فراخوان مزايده عمومي مديريت و بهره برداري مجموعه بازارچه شهرداري جم+عکس

آگهي فراخوان مزايده عمومي مديريت و بهره برداري مجموعه بازارچه شهرداري جم  اگهي فراخوان مزايده عمومي نوبت اول مديريت و بهره برداري مجموعه بازارچه شهرداري جم منتشر شد. متقاضيان مي تواند جهت كسب اطلاعات بيشتر و اگاهي از شرايط عمومي مزايده به كانال روابط عمومي شهرداري يا به ادرس www.jamcity.irمراجعه فرمايند. زمان بازگشايي اسنادمزايده سه […]

آگهي فراخوان مزايده عمومي مديريت و بهره برداري مجموعه بازارچه شهرداري جم

 اگهي فراخوان مزايده عمومي نوبت اول مديريت و بهره برداري مجموعه بازارچه شهرداري جم منتشر شد.

متقاضيان مي تواند جهت كسب اطلاعات بيشتر و اگاهي از شرايط عمومي مزايده به كانال روابط عمومي شهرداري يا به ادرس www.jamcity.irمراجعه فرمايند.

زمان بازگشايي اسنادمزايده سه شنبه اول مرداد ماه مي باشد.