اخراج نیروها در آستانه سال نو در شرکتهای منطقه ممنوع شد
اخراج نیروها در آستانه سال نو در شرکتهای منطقه ممنوع شد

مدیر عامل منطقه ویژه انرژی پارس با صدور ابلاغيه اي مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه پارس را مامور و موظف كرد تا از اخراج كارگران تحت هر عنوان در سازمان منطقه ويژه پارس، شركتهاي مستقر در منطقه و يا پيمانكاري ًهاي فعال در منطقه ويژه پارس جلوگيري نمايند.

آوای بوشهر؛ مدیر عامل منطقه ویژه انرژی پارس با صدور ابلاغیه ای مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس را مامور و موظف کرد تا از اخراج کارگران تحت هر عنوان در سازمان منطقه ویژه پارس، شرکتهای مستقر در منطقه و یا پیمانکاری ًهای فعال در منطقه ویژه پارس جلوگیری نمایند.

به گزارش آوای بوشهر، در این ابلاغیه آمده است:
با عنایت به اینکه در روزهای پایانی سال قرار گرفته ایم ، بمنظور جلوگیری از ضایع شدن حق و حقوق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس رعایت موارد ذیل الذکر لازم و ضروری است؛

۱- برنامه ریزی و ممانعت از هر گونه اخراج نیروها در آستانه سال نو در شرکتهای منطقه ( با استفاده از ابزارهای قانونی با قانون شکنان بصورت جدی برخورد شود)

٢- پیگیری پرداخت حق و حقوق و مطالبات نیروهای کاری و کارگری در منطقه ویژه پارس در روزهای منتهی به پایان سال

٣- تشکیل کارگروهی ویژه بمنظور رسیدگی فوری و شبانه روزی به مشکلات کارگری حتی در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل منتهی به پایان اسفند ماه

۴- رعایت عدالت در اجرای قوانین کار بین کارگران، کارفرمایان و مجریان بدون در نظرگرفتن شرایط و جایگاهها
۵- تا پایان اسفندماه لازم است بصورت روزانه گزارشی از وضعیت مطالبات کارگری تهیه و به اطلاع اینجانب رسانیده شود.

کلیه مدیران عامل محترم شرکت های مستقر در منطقه ، مدیران سازمان، مدیران شرکتهای پیمانکاری ، کارفرمایان و … در اجرای موارد محوله به اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس ملزم به همکاری همه جانبه خواهند بود.