استخدام چراغ خاموش نیروی غیر بومی در مجتمع مسکونی پارس جم!
استخدام چراغ خاموش نیروی غیر بومی در مجتمع مسکونی پارس جم!

شنیده شده واحد مستغلات مجتمع مسکونی پارس جم به تازگی اقدام به جذب نیرو در این واحد کرده است.

آوای بوشهر؛ شنیده شده واحد مستغلات مجتمع مسکونی پارس جم به تازگی اقدام به جذب نیرو در این واحد کرده است.

طبق خبرهای رسیده؛ آقای ح.ز از نیروهای غیر بومی با استفاده از رانت، توانسته جذب و وارد چارت پیمان مستغلات مجتمع مسکونی پارس جم شود.

ابتدای سال جاری، ۱۱ نیروی بومی حراست مجتمع مسکونی پارس جم به دلیل اعتراض به عدم پرداخت مزایای قانونی کارگری اخراج شدند!