اعطای مجوز واریز کوهی به سنگ شکن ها/ آقای فرماندار یک دینامیت بگذار و خلاصمان کن!
اعطای مجوز واریز کوهی به سنگ شکن ها/ آقای فرماندار یک دینامیت بگذار و خلاصمان کن!

آوای بوشهر؛ فرماندار باید بداند فعالیت غول سنگ شکن ها با واریز کوهی در طولانی مدت فرقی با دینامیت گذاری ندارد.

نه محیط زیستی خواهد ماند؛ نه گونه نادر گیاهی مختص شهرستان جم، نه گونه کمیاب جانوری شهرستان. طوفان های شن و ماسه با کوچکترین بادی اتفاق خواهند افتاد. دامداران و کشاورزان نابود خواهند شد.

بحران آب تشدید خواهد شد؛ سرسبزی شهرستان جم برای همیشه به یغما خواهد رفت و به افسانه ها خواهد پیوست.

صنعت گردشگری دیگر برای شهرستان معنا و مفهموم نخواهد داشت؛ حوزه آبی دشت باغان (جم و ریز) برای همیشه نابود خواهد شد.

مسیر های دسترسی شهرستان کلا از بین خواهند رفت؛ این ها فقط گوشه ای از این خیانت بزرگ خواهد بود.

نترس بسم الله بگو؛ در این چند سال اینقد چیزهای عجیب دیده ایم که این هم دور از انتظار نخواهد بود.

فرماندار باید بداند فعالیت غول سنگ شکن ها با واریز کوهی در طولانی مدت فرقی با دینامیت گذاری ندارد.

هر جای استان که سوال میگیریم آدرس دو مکان برای واریز کوهی به ما می دهند فردی در صنعت، معدن و تجارت و البته فرمانداری جم!

چندین بار مسئله توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری رد شده است ولی باز هم مدیران شهرستان برای پر کردن رزومه و البته نابود کردن شهرستان کمر همت بسته اند!

درد آنجاست که سنگ شکن ها نه، بلکه از آقای فرماندار هم در این مدت حضور هم فعالیت محیط زیستی مطرحی به سرانجام نرسانده است.

امیدوارم در جلسه فردا به جای واریز کوهی سنگ شکن ها، طرح دینامیت گذاری هم مطرح شود.