افتتاح پروژه های بهداشتی و درمانی استان بوشهر با حضور وزیر بهداشت
افتتاح پروژه های بهداشتی و درمانی استان بوشهر با حضور وزیر بهداشت

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۴ پروژه بهداشتی و درمانی استان بوشهر با اعتبار ۳۶۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

عکاس: مهدی مهران نژاد