انتصاب رئیس اوقاف از سر استیصال بود!/ این مدیر از بدیهیات ارتباط و مذاکره یاد نگرفته است!
انتصاب رئیس اوقاف از سر استیصال بود!/ این مدیر از بدیهیات ارتباط و مذاکره یاد نگرفته است!

به گزارش آوای بوشهر علی دانشمند، مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی آوای بوشهر در خصوص شکایت اداره اوقاف جم از حسن رمضانیخبرنگار و عضو شورای شهر ریز نوشت:متاسفانه رييس اوقاف جم،بديهيات ارتباط،مذاكره،تعامل و گفتگو را ياد نگرفته اند،هركدام از دوستان مي توانند با يك بار مواجهه با ايشان به اين موارد صحه بگذارند.انتصاب وي به […]


به گزارش آوای بوشهر علی دانشمند، مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی آوای بوشهر در خصوص شکایت اداره اوقاف جم از حسن رمضانیخبرنگار و عضو شورای شهر ریز نوشت:

متاسفانه رييس اوقاف جم،بديهيات ارتباط،مذاكره،تعامل و گفتگو را ياد نگرفته اند،هركدام از دوستان مي توانند با يك بار مواجهه با ايشان به اين موارد صحه بگذارند.

انتصاب وي به مسئوليت اوقاف جم، به دليل عدم وجود نيرو و از سر استيصال بوده و مقرر بود، مسئول لايق و قابلي براي اين نهاد مهم منصوب شود كه به بوته ي فراموشي سپرده شد.

به نظر مي رسد، فرماندار محترم، مي بايست همان زماني كه در بازرسي از اداره اوقاف با درب بسته اداره، در ساعت ٨ صبح مواجه شدند، براي اين اداره فكري مي كردند.

اوقاف جم از زمان مسئوليت جناب آموزگار، بيشترين حجم نارضايتي را به خود ديده است و وقت آن رسيده فكري عاجل برايش شود.

اگر شورا نتواند نقد كند، رسانه هم نتواند نقد كند، اطمينان داشته باشيد‌ با مردم عادي رفتاري به مراتب بدتر انجام مي شود.

بي صبرانه منتظر اقدام موثر جناب فرماندار خواهيم ماند كه همانا پس گرفتن شكايت، عذرخواهي رييس اوقاف و البته تغيير وي مي باشد.