انتصاب رئیس اوقاف از سر استیصال بود!/ این مدیر از بدیهیات ارتباط و مذاکره یاد نگرفته است!
انتصاب رئیس اوقاف از سر استیصال بود!/ این مدیر از بدیهیات ارتباط و مذاکره یاد نگرفته است!

به گزارش آوای بوشهر علی دانشمند، مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی آوای بوشهر در خصوص شکایت اداره اوقاف جم از حسن رمضانیخبرنگار و عضو شورای شهر ریز نوشت:متاسفانه رییس اوقاف جم،بدیهیات ارتباط،مذاکره،تعامل و گفتگو را یاد نگرفته اند،هرکدام از دوستان می توانند با یک بار مواجهه با ایشان به این موارد صحه بگذارند.انتصاب وی به […]


به گزارش آوای بوشهر علی دانشمند، مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی آوای بوشهر در خصوص شکایت اداره اوقاف جم از حسن رمضانیخبرنگار و عضو شورای شهر ریز نوشت:

متاسفانه رییس اوقاف جم،بدیهیات ارتباط،مذاکره،تعامل و گفتگو را یاد نگرفته اند،هرکدام از دوستان می توانند با یک بار مواجهه با ایشان به این موارد صحه بگذارند.

انتصاب وی به مسئولیت اوقاف جم، به دلیل عدم وجود نیرو و از سر استیصال بوده و مقرر بود، مسئول لایق و قابلی برای این نهاد مهم منصوب شود که به بوته ی فراموشی سپرده شد.

به نظر می رسد، فرماندار محترم، می بایست همان زمانی که در بازرسی از اداره اوقاف با درب بسته اداره، در ساعت ٨ صبح مواجه شدند، برای این اداره فکری می کردند.

اوقاف جم از زمان مسئولیت جناب آموزگار، بیشترین حجم نارضایتی را به خود دیده است و وقت آن رسیده فکری عاجل برایش شود.

اگر شورا نتواند نقد کند، رسانه هم نتواند نقد کند، اطمینان داشته باشید‌ با مردم عادی رفتاری به مراتب بدتر انجام می شود.

بی صبرانه منتظر اقدام موثر جناب فرماندار خواهیم ماند که همانا پس گرفتن شکایت، عذرخواهی رییس اوقاف و البته تغییر وی می باشد.