بازی خانگی جوانان پارس جم در لیگ کشوری هم به در بسته خورد!/ احتمال لغو بازی امروز
بازی خانگی جوانان پارس جم در لیگ کشوری هم به در بسته خورد!/ احتمال لغو بازی امروز

با این توصیف، احتمال لغو یا جابجایی بازی پارس جنوبی جم و ایمان سبز شیراز به علت بدهی باشگاه وجود دارد.

آوای بوشهر؛بعد از ماجرای میزبانی تیم نوجوانان پارس جنوبی جم در لیگ برتر استان که تیم میزبان به علت بسته بودن در ورودی زمین چمن، از روی فنس وارد زمین شدند شنیده شده برگزاری بازی امروز جوانان این باشگاه نیز به علت بدهی های معوق، در هاله ای از ابهام است.

تیم جوانان پارس جنوبی جم که در لیگ یک کشوری حضور دارد، بعد از ظهر امروز به مصاف تیم ایمان سبز شیراز خواهد رفت و خبرهای رسیده، حکایت از تکرار ماجرای هفته گذشته و ممانعت پیمانکار نگهداری زمین از برگزاری بازی در این زمین دارد.

با این توصیف، احتمال لغو یا جابجایی بازی پارس جنوبی جم و ایمان سبز شیراز به علت بدهی باشگاه وجود دارد.

این اتفاقات برای تیم های پایه باشگاه پارس جنوبی در حالی رخ می دهد که منطقه ویژه پارس به عنوان مالک باشگاه، هیچ محدودیت قانونی برای تامین مالی این تیم ها ندارد/آوای بوشهر