داوطلبان عسلویه از دانشگاه فرهنگیان باز ماندند!
داوطلبان عسلویه از دانشگاه فرهنگیان باز ماندند!

برای ماندگاری نیروی انسانی با تجربه در آموزش و پرورش پیشنهاد می گردد بومی پذیری داوطلبان به شیوه شهرستانی در صدر برنامه های آموزش و پرورش، استانداری و سازمان سنجش قرار گیرد.

عبدالله زارعی
آوای بوشهر؛ نیروی انسانی زیر بنای توسعه همه جانبه کشور است. با توجه به اینکه تدریس بیش از ۵۵درصد دانش آموزان شهرستان به عهده فرهنگیان غیر بومی است.
این فرهنگیان عزیز با مشکلاتی از قبیل بعد مسافت، دوری از خانواده، مشکل تامین مسکن و تامین وسیله ایاب و ذهاب؛ دست و پنجه نرم می کنندکه به ناچار متقاضی انتقال از شهرستان عسلویه می باشند.
مساله چالش برانگیز نقل و انتقالات فرهنگیان غیر بومی سبب شده است تا نيروهاي باتجربه غير بومي، از شهرستان خارج و نيروهاي تازه فارغ التحصيل غيربومي جايگزين آن ها گردد.
اين دور و تسلسل كماكان پابرجاست و سبب شده است تا رشد نیروی انسانی ماندگار و با تجربه به کندی در شهرستان شکل گیرد. با وجود کمبود نیروی انسانی ماندگار در شهرستان عسلویه؛ داوطلبان واجد شرایط ورود به دانشگاه فرهنگیان این شهرستان با کسب حد نصاب معدل و تراز علمی و موفقیت در آزمون مصاحبه دانشگاه فرهنگیان باز هم به در بسته این دانشگاه برخورد کردند!
برای ماندگاری نیروی انسانی با تجربه در آموزش و پرورش پیشنهاد می گردد بومی پذیری داوطلبان به شیوه شهرستانی در صدر برنامه های آموزش و پرورش، استانداری و سازمان سنجش قرار گیرد.
برای جذب داوطلبان بومی شهرستان به “شیوه قطبی”، نیاز است تبصره ای شبیه تبصره جذب داوطلبان به “صورت استانی” اجرا گردد. در تبصره جذب داوطلبان به صورت رقابت درون استانی؛ اگر داوطلب واجد شرایط در قطب بومی وجود داشته باشد اولویت با داوطلب قطب بومی است.
در صورتیکه داوطلب واجد شرایط در قطب بومی وجود نداشته باشد برای جلوگیری از سوختن کد رشته در بوم؛ داوطلبان واجد شرايط استان بومی اجازه دارند آن کد رشته را انتخاب نمایند. قطعا چنین روشی سبب تربیت نیروی انسانی ماندگار و با تجربه در آموزش و پرورش شهرستان خواهد شد و برکات آن کل جامعه را در بر خواهد گرفت.
آموزش و پرورش را چو دَر یابیم دُر يابیم