بخشدار مرکزی جم تا قبل از رمضان منصوب می شود/ وضعیت بخشداری سیراف نامعلوم!
بخشدار مرکزی جم تا قبل از رمضان منصوب می شود/ وضعیت بخشداری سیراف نامعلوم!

آوای بوشهر؛ به تازگی حکم معاونت عمرانی سید مجید حسین زاده از سوی استاندار بوشهر صادر شده و هم اکنون بخشداری مرکزی جم با سرپرستی اداره می شود.

به گزارش آوای بوشهر، سید مجید حسین زاده تا پیش از این، همزمان بخشدار مرکزی جم و سرپرست معاونت عمرانی فرمانداری بود که با صدور حکم وی به معاونت، وی با حفظ سمت به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی منصوب شده است.

خبرهای رسیده حاکی از تصمیم استاندار بوشهر برای انتصاب بخشدار مرکزی جم تا قبل از ماه رمضان دارد.

طبق شنیده ها، انتصاب زکیه نامور بانوی جمی که پیش از این از او به عنوان گزینه جدی بخشداری مرکزی جم یاد می شد منتفی شده است.

وضعیت بخشداری بخش تازه تاسیس سیراف هم نامعلوم است هر چند مدیریت استان بر گزینه های بانو برای بخشداری های جنوب استان تاکید دارد.