تصویب بازگشت به کار نیروهای اخراجی منطقه ویژه در هیات رئیسه نفت
تصویب بازگشت به کار نیروهای اخراجی منطقه ویژه در هیات رئیسه نفت

در جلسه امروز هيئت رئیسه شركت ملي نفت ايران كه با حضور الماسي سخنگوي كميسيون انرژي و كرباسيان مديرعامل شركت ملي نفت ايران در محل وزارت نفت برگزار شد، به كارگيري مجدد ١٧٠ نفر از نيروهاي اخراجي بومي منطقه ويژه مصوب شد.

آوای بوشهر؛ در جلسه امروز هيئت رئیسه شركت ملي نفت ايران كه با حضور الماسي سخنگوي كميسيون انرژي و كرباسيان مديرعامل شركت ملي نفت ايران در محل وزارت نفت برگزار شد، به كارگيري مجدد ١٧٠ نفر از نيروهاي اخراجي بومي منطقه ويژه مصوب شد.

نماينده مردم دير، كنگان، جم و عسلويه در مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه امروز هيئت رئيسه شركت ملي نفت در رابطه با مشكلات چندين ماهه كاركنان بومي اخراجي منطقه ويژه و تاخير چندماهه در به كارگيري مجدد اين نيروها صحبت شد كه توانستيم با ارائه راهكارهاي مناسب، نگاه مثبت مديرعامل شركت ملي نفت و همكاري هاي موسوي مديرعامل منطقه ويژه جذب مجدد اين نيروها را به تصويب برسانيم.

الماسي از دستور ویژه كرباسيان مديرعامل شركت ملي نفت ايران و همكاري خليلي معاون مديرعامل و ارائه راهكار موسوي مديرعامل منطقه ويژه براي رقم خوردن اين اتفاق شيرين تشكر کرد.