جولان مدیران غیر بومی در منطقه ویژه پارس!
جولان مدیران غیر بومی در منطقه ویژه پارس!

طبق خبرهای رسیده با انتصاب فرشاد بهاری مدیر خوزستانی خدمات شهری منطقه ویژه به جای مدیر هم استانی، طی روزهای گذشته تمام سرپرستان خدمات شهری نیز تغییر و مدیران غیر بومی جایگزین شدند.

آمار مدیران غیر بومی در سازمان منطقه ویژه پارس عسلویه افزایش یافت.

به گزارش آوای بوشهر؛ در پی انتصاب مدیر عامل منطقه ویژه پارس در ماه های گذشته، مدیران بخش های مختلف این سازمان هم تغییر کرد.

طبق خبرهای رسیده با انتصاب فرشاد بهاری مدیر خوزستانی خدمات شهری منطقه ویژه به جای مدیر هم استانی، طی روزهای گذشته تمام سرپرستان خدمات شهری نیز تغییر و مدیران غیر بومی جایگزین شدند.

بر همین اساس، طی احکامی از سوی مدیر جدید خدمات شهری منطقه ویژه، سرپرست فضای سبز، سرپرست ترافیک، سرپرست اجرائیات، سرپست پسماند و … جای خود را به سرپرستانی از خوزستان، فیروز آباد فارس، خشت فارس و یاسوج داده اند.

به نظر می رسد با روند تغییرات کنونی، آمار مدیران غیر بومی در منطقه ویژه پارس روز به روز افزایش می یابد که نارضایتی هایی را به همراه داشته است

  • نویسنده : یاسمن جمشیدی