حضور سکینه الماسی در کنفرانس برابری جنسیتی در مقر سازمان ملل
حضور سکینه الماسی در کنفرانس برابری جنسیتی در مقر سازمان ملل

سكينه الماسي و فريده اولادقباد نمايندگان ايران در كنفرانس سرمايه گذاري برابري جنسيتي در مقر سازمان ملل هستند.

آوای بوشهر؛نمايندگان پارلمان ايران براي حضور در جلسات سازمان ملل به نيويورك سفر كردند.

به گزارش آوای بوشهر، سكينه الماسي و فريده اولادقباد نمايندگان ايران در كنفرانس سرمايه گذاري برابري جنسيتي در مقر سازمان ملل هستند.

شصت و سومين نشست پارلماني مقام روز زن در حالي در نيويورك برگزار مي شود كه سكينه الماسي و فريده اولادقباد به نمايندگي از مجلس شوراي اسلامي ايران در اين كنفرانس حاضر شده اند.

موضوع اين نشست پارلماني، سرمايه گذاري در برابري جنسيتي: نقش پارلمان ها در تضمين جهت گيري حمايت اجتماعي، خدمات عمومي و زيرساخت ها براي حمايت از زنان و دختران است.