تست موفقیت آمیز دریافت  ۵۰میلیون متر مکعب گاز
تست موفقیت آمیز دریافت  ۵۰میلیون متر مکعب گاز

مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم در نشست سرپرستان شركت از انجام موفقيت آميز تست عملیاتی(Test Run) دریافت حداکثری و به میزان 50میلیون متر مکعب گاز در روز، از حوزه پارس جنوبی در اين شركت خبر داد.

آوای بوشهر؛ مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم در نشست سرپرستان شركت ازانجام موفقيت آميز تست عملیاتی(Test Run) دریافت حداکثری و به میزان ۵۰میلیون متر مکعب در روز گاز از حوزه پارس جنوبی در اين شركت خبر داد.

نجفی افزود: در سالهاي اخير به دليل افت فشار مخازن ميدانهاي نار و كنگان، خوراك ورودي اين پالايشگاه با كاهش مواجه گرديده است و بر اين اساس دريافت خوراك جايگزين از پارس جنوبي يك ضرورت محسوب ميشود.

وی اذعان داشت: با تلاش و همت مسوولين و كارشناسان پالايشگاه راهكارهاي متنوعي از جمله بازآرايي كمپرسورهاي تقويت فشار نار، نصب كمپرسورهاي تقويت فشار كنگان، بررسي انتقال خوراك از حوزه هاي داخلي و از حوزه كيش ارايه گرديده كه يكي از اين راهكارها، جبران از طريق دريافت حداكثري گاز از حوزه پارس جنوبي بوده بنحوي كه با شرايط طراحي پالايشگاه سازگار باشد.

این مسئول ادامه داد: كار انجام مطالعات امكان سنجي دريافت ۵۰ ميليون متر مكعب گاز از پارس جنوبي كه مدت ها در دستور كار اين شركت قرار داشته است با برنامه ريزي دقيق انجام شد و بطور همزمان با تشكيل كارگروه متشكل از كارشناسان فني پالايشگاه و ستاد شركت ملي گاز ، دريافت بيشتر گاز ترش عسلويه (بين ۳۰-۲۵ ميليون متر مكعب در روز) ابتدا در طرح كوتاه مدت يعني اجراي اصلاحات لازم و دريافت گاز ترش و مخلوط با خوراك نار و كنگان انجام و اجرا گرديد.

وي همچنين رقم دريافت و تصفيه گاز پارس جنوبي در شركت پالايش گازفجرجم از ابتداي طرح مطالعاتي اين پروژه از سال ۸۹ تا كنون را نيزبالغ بر ۲۴ ميلياردو ۵۰۰ ميليون متر مكعب دانست و تصريح كرد: انشالله در سال آينده نيز آماده دريافت و تصفيه حداكثري گاز مخزن مشترك پارس جنوبي هستيم.