دستگاه قضایی با قدرت و جدیت برخورد با مفسدان و دانه درشت های فساد اقتصادی در جم را ادامه می دهد
دستگاه قضایی با قدرت و جدیت برخورد با مفسدان و دانه درشت های فساد اقتصادی در جم را ادامه می دهد

رئیس دادگستری شهرستان جم خبر منتشره در یکی از سایت های محلی شهرستان در خصوص دعوت یا فراخوان دو مقام قضایی شهرستان به تهران برای ارائه توضیحات را تکذیب کرد.

آوای بوشهر، رئیس دادگستری شهرستان جم خبر منتشره در یکی از سایت های محلی شهرستان در خصوص دعوت یا فراخوان دو مقام قضایی شهرستان به تهران برای ارائه توضیحات را تکذیب کرد.

عمار شهنیایی امروز در گفت وگو با خبرنگار آوای بوشهر، در واکنش به خبر یکی از سایت های محلی شهرستان جم در خصوص دعوت دو مقام قضایی شهرستان به تهران برای ارائه توضیحات اظهار داشت: موضوع مطرح شده در رسانه ها به هیچ وجه صحت ندارد و دستگاه قضایی شهرستان با قدرت و جدیت برخورد با مفسدان و دانه درشت های فساد اقتصادی را ادامه خواهد داد.

رئیس دادگستری شهرستان جم تاکید کرد: ممکن است عده ای علاقمند باشند در مسیر اجرای عدالت سنگ اندازی کنند و شایعاتی را مطرح کنند که این قبیل رفتارها، با اقتدار دستگاه قضا، محکوم به شکست است.

انتهای پیام/ ر