سالن هاى ورزشی جم رها شده اند/چه کسی پاسخگوست؟
سالن هاى ورزشی جم رها شده اند/چه کسی پاسخگوست؟

لازم است اداره ورزش و جوانان شهرستان جم به جای افتخار به تعداد ورزشکاران سازمان یافته، از حقوق این ورزشکاران دفاع کند و اجازه ندهد در سایه کوتاهی ها و توجه صرف به آمار و رزومه سازی، زیرساخت های ورزشی جم به فراموشی سپرده شده و نابود شود.

آوای بوشهر؛ حال و روز سالن های ورزشی شهرستان جم خوش نیست. این را ورزشکاران و دوست داران ورزش در شهرستان، بارها و بارها تکرار کرده اند اما به نظر می رسد اراده یا توانی برای حل مشکل نگهداری اماکن ورزشی شهرستان نیست.

پیگیری های خبرنگار آوای بوشهر، از وضعیت بسیار نامطلوب و غیر ایمن دو سالن ورزشی نشاط و جام جم در شهر جم حکایت دارد. سرويس هاى بهداشتى اين دو سالن، مدت هاست بدون آب و غير قابل استفاده شده و وضعیت بهداشتی آن نیز شرایط نگران کننده ای دارد.

كف پوش سالن ورزشى نشاط و تعداد دیگری از سالن های شهرستان جم با فرسودگی و تخریب کف پوش مواجه شده که خطرات زیادی را برای سلامت ورزشکاران ایجاد کرده است.

وضعیت نامطلوب نور برخی سالن ها، مشکلات سیستم سرمایشی و عدم وجود رختکن یا کیفیت نامناسب رختکن ها از دیگر مشکلات سالن های ورزشی جم است.

عدم مدیریت یکپارچه و منسجم اماکن ورزشی جم توسط اداره ورزش و جوانان و ناتوانی در درآمدزایی و جذب اعتبارات، شرایط را برای نگهداری اماکن با سخت کرده است.

لازم است اداره ورزش و جوانان شهرستان جم به جای افتخار به تعداد ورزشکاران سازمان یافته، از حقوق این ورزشکاران دفاع کند و اجازه ندهد در سایه کوتاهی ها و توجه صرف به آمار و رزومه سازی، زیرساخت های ورزشی جم به فراموشی سپرده شده و نابود شود.