سرپرست جدید اداره منابع طبیعی شهرستان جم منصوب شد
سرپرست جدید اداره منابع طبیعی شهرستان جم منصوب شد

هفتمین تغییر مدیران شهرستان جم در سال جاری  به زبیر سلیمانی رییس منابع طبیعی رسید تا خلیل عمرانی رییس منابع طبیعی دیر به عنوان رئیس جدید منابع طبیعی جم منصوب شود. 

آوای بوشهر، سرپرست جدید اداره منابع طبیعی شهرستان جم منصوب شد.
به گزارش آوای بوشهر،  هفتمین تغییر مدیران شهرستان جم در سال جاری  به زبیر سلیمانی رییس منابع طبیعی رسید تا خلیل عمرانی رییس منابع طبیعی دیر به عنوان رئیس جدید منابع طبیعی جم منصوب شود.

 مراسم تودیع و معارفه رئیس قدیم و جدید منابع طبیعی شهرستان جم روز گذشته برگزار شد.
 محمد حسینی فرماندار جم در این باره گفت : از عملکرد زبیر سلیمانی راضی هستم
وی پیرامون این تغییر  گفت:از عملکرد زبیر سلیمانی به عنوان رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان جم رضایت کامل دارم .
محمد حسینی خاطرنشان شد: سلیمانی مدیری بسیار پاکدست دلسوز ، مردمی و همراه دولت بود .
فرماندار جم گفت: مردمداری و امانت داری دو  ویژگی بارز ایشان است ، در عین حالی که از اموال بیت المال صیانت می کرد بسیار به فکر مردم بود .
حسینی افزود: جم به چنین مدیران جوان و دلسوزی نیاز دارد،  اما بنا بر نیاز مرکز استان به تخصص وی بنا بر درخواست مدیرکل منابع طبیعی با جابجایی وی موافقت کردیم .
وی درباره ارتباط این تغیر با خط و نشان برای مدیران ناکارآمد شهرستان خاطر نشان کرد سلیمانی از مدیران مورده تایید من است و عملکرد ایشان رضایت کامل دارم.
گفتنی است عمرانی اصالتا دیری است.