سهم اعتبارات شهرستان جم از سفر رياست جمهوری اصلاح شد
سهم اعتبارات شهرستان جم از سفر رياست جمهوری اصلاح شد

آوای بوشهر؛ رئیس برنامه و بودجه استان سهم شهرستان جم از اعتبارات سفر رییس جمهور را اصلاح و رسما اعلام کرد

به گزارش آوای بوشهر؛ رئیس برنامه و بودجه استان در مورد تخصیص اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان گفت : این استان به نسبت جمعیتش در گرفتن اعتبار در سطح کشور اول شد و سپس اعتبارات توزیع شهرستانی شد.

عوض پور خاطر نشان کرد: برخی شهرستان ها مانند جم و ریز پروژه ها را به ما ندادند و این دلیل صفر شدن سهم شهرستان جم از سفر ریاست جمهوری شد.

وی با بیان اینکه  اعتبارات هنوز به صورت کامل توزیع شهرستانی نشده است افزود: اعتباراتی هست که بخواهیم به برخی شهرستان ها مانند جم بدهیم، خودمان آنرا اصلاح می کنیم و کاری با نوبخت نداریم.

رئیس برنامه و بودجه استان در ادامه، اعتبارات سفر رییس جمهور را رسما اینگونه اعلام کرد:

شهرستان بوشهر: ۲۴ پروژه/ ۳۲۷ میلیارد تومان

شهرستان دشتستان: ۲۳ پروژه/ ۴۸۲ میلیارد تومان

شهرستان تنگستان: ۲۱ پروژه/ ۱۴۱ میلیارد تومان

شهرستان جم: ۱۵ پروژه/ ۱۰۴ میلیارد تومان

شهرستان دشتي: ٢٦ پروژه/ ۱۴۱ میلیارد تومان

شهرستان دير: ١٥ پروژه/ ١٠٢ ميليارد تومان

شهرستان ديلم:١٤ پروژه/ ٨٥ ميليارد تومان

شهرستان عسلويه: ٩ پروژه/ ۹۲ میلیارد تومان

شهرستان كنگان: ۱۹ پروژه/ ۱۸۴ میلیارد تومان

شهرستان گناوه: ۱۵ پروژه/ ۱۳۲ میلیارد تومان

سطح استانی: ۱۲ پروژه/ ۲۶۲ میلیارد تومان

 

 

  • نویسنده : رئیس برنامه و بودجه استان بوشهر خبر داد: