سکینه الماسی سخنگوی کمیسیون انرژی شد
سکینه الماسی سخنگوی کمیسیون انرژی شد

سکینه الماسی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شد به گزارش آوای بوشهر؛ در انتخابات هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس که دقایق پیش برگزار شد سکینه الماسی به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شد./ آوای بوشهر

سکینه الماسی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شد

به گزارش آوای بوشهر؛ در انتخابات هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس که دقایق پیش برگزار شد
سکینه الماسی به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شد./ آوای بوشهر