طومار شوراها و مردم ریز علیه آقای بخشدار!
طومار شوراها و مردم ریز علیه آقای بخشدار!

مردم و شوراهای بخش ریز در اعتراض به عملکرد ناصر ابراهیمی بخشدار این بخش، طوماری علیه وی امضا و مهر کرده اند.

به گزارش آوای بوشهر؛ یک منبع آگاه گفت: مردم و شوراهای بخش ریز در اعتراض به عملکرد ناصر ابراهیمی بخشدار این بخش، طوماری علیه وی امضا و مهر کرده اند.

گفته شده این طومار به استانداری بوشهر رسیده و تلاطمی در امارت استاندار به وجود آورده است.

حال مشخص نیست که این تلاطم چه زمانی موج هایش به شهرستان جم و بخش ریز خواهد خورد!

به نظر می رسد محمد حسینی فرماندار جم نیز فردی نیست که بتواند سکان داری کرده و کشتی را از این تلاطم نجات دهد، چرا که ماه ها است در انتخاب بخشدار مرکزی اش هم وامانده و هر روز نام یک‌ خانم در بخش مرکزی علم می شود.

آنقدر در بخش مرکزی گزینه های خانم مطرح شده که اخیرا زکیه نامور به عنوان یکی‌از گزینه ها از کش دار شدن موضوع عاصی شده و انصراف داده است.

مشخص نیست وضعیت شهرستان جم در ماه های آینده به چه سمتی سوق پیدا خواهد کرد اماخدا به خیر کند!