عضو شورای شهرستان جم در راهروهای دادگاه!
 عضو شورای شهرستان جم در راهروهای دادگاه!

 باخبر شدیم شکایت اوقاف از حسن رمضانی پس گرفته نشده و این فعال سیاسی اجتماعی به دادگاه احضار شده است! 

به گزارش آوای بوشهر، چند وقت پیش بود که اداره اوقاف جم، بعد از انتشار  یادداشتی انتقادی توسط حسن رمضانی، عضو شورای شهرستان جم و نایب رئیس شورای استان بوشهر از وی شکایت کرد.
 شکایتی که با واکنش تند برخی مسئولان و فعالان سیاسی و اجتماعی جم روبرو شد و خواستار پایان دادن اوقاف به این شکایت شدند.
 باخبر شدیم شکایت اوقاف از حسن رمضانی پس گرفته نشده و این فعال سیاسی اجتماعی به دادگاه احضار شده است!
 گفتنی است، اداره اوقاف شهرستان جم با در اختیار داشتن موقوفات زیاد در شهرستان جم علاوه بر درآمدهای چشم گیر، به نظر معارضی پر و پا قرص بر راه توسعه ی طرح های عمرانی نیز به حساب می آید./نسیم جم