علیرضا سجادی: برخی شرکت ها با الفبای مسئولیت اجتماعی هم آشنا نیستند
علیرضا سجادی: برخی شرکت ها با الفبای مسئولیت اجتماعی هم آشنا نیستند

معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار عسلویه گفت: برخی شرکت های فعال در سطح شهرستان با الفبای مسئولیت های اجتماعی آشنا نیستند.

آوای بوشهر؛معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار عسلویه گفت: برخی شرکت های فعال در سطح شهرستان با الفبای مسئولیت های اجتماعی آشنا نیستند.

به گزارش آوای بوشهر؛ سید علیرضا سجادی در آیین بازگشایی مدارس این شهرستان گفت: توجه به منابع انسانی و نظام تعلیم و تربیت، رمز اعتلا، پیشرفت و توسعه کشور است.

سجادی با بیان اینکه همه مسئولین کلان و ارشد نظام می بایست نسبت به دستگاه تعلیم و تربیت اهتمام ویژه تری داشته باشند خاطر نشان کرد: توجه و اهتمام به آموزش و پرورش می تواند در رفع همه موانع توسعه و آسیب های اجتماعی نقش ایفا کند و هر چه نهاد تعلیم و تربیت تواناتر باشد قطعا جامعه سالم تری هم خواهیم داشت.

وی با تقدیر از همکاری برخی مدیران عامل شرکت های پتروشیمی اظهار داشت: برخی از شرکت های پتروشیمی در راستای مسئولیت های اجتماعی مساعدت ها و اقدامات زیربنایی خوبی داشته اند و انتظار داریم این همکاری ها روز به روز افزایش یابد.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار عسلویه با انتقاد از بی توجهی برخی شرکت های پتروشیمی به مسئولیت های اجتماعی تاکید کرد: برخی مدیران عامل شرکت ها که از منابع درآمدی خوبی نیز برخوردار هستند نسبت به مسئولیت های اجتماعی خود واقف نیستند و با الفبای مسئولیت های اجتماعی و تعامل با جامعه پیرامونی آشنا نمی باشند.

علیرضا سجادی افزود: امیدواریم از سوی این شرکت ها در قبال مسئولیت های اجتماعی اقدامات خوبی را شاهد باشیم و آنها فقط نظارگر ایفای مسئولیت از سوی دیگر شرکت ها نباشند.