فاز دوم جاده جم پالایشگاه؛ فقط تعریض و بهسازی مسیر!/ منطقه ویژه یک ریال برای نگهداری ورزشگاه هزینه نکرده است!
فاز دوم جاده جم پالایشگاه؛ فقط تعریض و بهسازی مسیر!/ منطقه ویژه یک ریال برای نگهداری ورزشگاه هزینه نکرده است!

کارشناسان وزارت راه معتقدند که میزان تردد در این مسیر در حد جاده اصلی است و نیازی به احداث مسیر چهارخطه وجود ندارد!

آوای بوشهر؛ مدیر عامل شرکت فجر جم صبح امروز در نشست شورای اداری شهرستان که در محل پالایشگاه فجر جم برگزار شد، در خصوص فاز دوم جاده جم پالایشگاه گفت: ما در شرکت پالایش گاز فجر جم از چهارخطه شدن مسیر استقبال می کنیم اما کارشناسان وزارت راه معتقدند که میزان تردد در این مسیر در حد جاده اصلی است و نیازی به احداث مسیر چهارخطه وجود ندارد!

نجفی در این زمینه افزود: فعلا طبق نظر وزارت راه، مسیر به صورت یک باند رفت و برگشت اصلاح و بهسازی می شود و در آینده و با افزایش ترددها، یک باند دیگر اضافه می شود.

وی در مورد نقش شرکت پالایش فجر جم در حمایت از تیم پارس جنوبی خاطر نشان کرد: در مورد پارس جنوبی جم دین خود را به شهرستان ادا کرده ایم. تمام خدمات نگهداری و پشتیبانی ورزشگاه توسط فجر جم انجام می شود و منطقه ویژه پارس یک ریال در این زمینه هزینه نکرده است.

مدیر عامل پالایشگاه فجر جم تصریح کرد: چند سال است که ورزشگاه به صورت تمام و کمال در اختیار منطقه ویژه  و تیم پارس جم است و منطقه ویژه از امضای تفاهم دوجانبه خودداری می کند.

نجفی با بیان اینکه تیم پارس جنوبی جم متعلق به منطقه ویژه است گفت: انتظار داریم منطقه ویژه پارس نقش فعال تری در حمایت این تیم ایفا کند.