قطع کامل آنتن ایرانسل در جم/ علت نامعلوم است
قطع کامل آنتن ایرانسل در جم/ علت نامعلوم است

در پی اختلال مکرر شبکه های ارتباطی در جم طی روزهای گذشته که به علت قطع فیبر نوری و اختلال در مرکز مخابرات کنگان رخ داده بود از ظهر امروز آنتن ایرانسل در جم به طور کامل قطع شد.

آنتن ایرانسل در جم از ساعاتی پیش به طور کامل قطع شد.

به گزارش آوای بوشهر؛ در پی اختلال مکرر شبکه های ارتباطی در جم طی روزهای گذشته که به علت قطع فیبر نوری و اختلال در مرکز مخابرات کنگان رخ داده بود از ظهر امروز آنتن ایرانسل در جم به طور کامل قطع شد.

تلاش خبرنگار آوای بوشهر برای پیگیری موضوع بی نتیجه بود و امکان دسترسی به نماینده ایرانسل امکان پذیر نیست.

هم اکنون اختلال آنتن دهی همراه اول و اینترنت ثابت در جم رفع شده اما با توجه به ضریب نفوذ پایین تلفن ثابت در بخش زیادی از شهرستان جم، قطع ارتباطات ایرانسل مشکلات جدی را برای مردم به ویژه ساکنین نقاط روستایی فاقد تلفن و اینترنت ثابت ایجاد کرده است.