لحن سایت تان جانبدارانه و مغرضانه است!/ پروژه گردشگری «قنات» به خاطر بی تقوایی ها حاشیه دار شد!
لحن سایت تان جانبدارانه و مغرضانه است!/ پروژه گردشگری «قنات» به خاطر بی تقوایی ها حاشیه دار شد!

مساله كوچك قنات كه يك پروژه گردشگري بود و متاسفانه در گزارش تان رستوران ناميده شد و از سر همين بي تقوايي ها حاشيه دار شد

آوای بوشهر؛ در پی درج بخشی از یادداشت احمد حیدری( اینجا) وکیل دادگستری علیه دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جم در بسته خبری شنبه های آوای بوشهر (اینجا) که با حفظ امانتداری منتشر شده بود احمد حیدری جوابیه ای را به این پایگاه تحلیلی خبری ارسال کرد که عینا منتشر می شود:

سر دبير ارجمند سايت خبري آواي بوشهر
با سلام
پيرو گزارش نادرست خبري تان بر مطلب اخير اينجانب، جوابيه اي حضورتان ارسال و عينا درخواست انتشار دارد؛
مقدمتا اينكه عموما لحن سايت تان به اين وجوه است؛ يا اختلاف انداز، يا جانبدارانه و يا مغرضانه است. خيلي ها اين عقيده دارند كه اميد اصلاح مي رود.
١- ذكر عنوان وكيل دادگستري جم ناصحيح و جهت دار است؛ ناصحيح است؛ چرا كه وكلاي دادگستري از باب نهادي، يا كانون وكلاي دادگستري و يا مشاوران حقوقي اند و جم فاقد اين دو نهاد است. جهت دار است؛ چرا كه در مطلب ام از عنوان وكيل ذكري نبود. لزوما يا نام اينجانب و يا حداقل عضو كانون وكلاي دادگستري مركز ذكر مي كرديد.
٢- مطلب ام به دو مساله اشاره كرد؛ يكي قلمرو حقوق عامه و ديگري قانوني نبودن عناوين مفسد براي مردم؛ لذا عناوين حقوقي مورد نقد بودند نه اعمال جناب دادستان
٣- دادستان قاضي دادگستري است و اينجانب وكيل دادگستري ام. هر دو بالهاي عدالتيم و نقد نظريات هم براي توسعه آنست. لذا راندن به حاشيه تضعيف دادگستري است. مساله كوچك قنات كه يك پروژه گردشگري بود و متاسفانه در گزارش تان رستوران ناميده شد و از سر همين بي تقوايي ها حاشيه دار شد مدتي است كه منع تعقيب صادر و ديوان عدالت اداري تصميم سازمان را غير قانوني اعلام و باطل كرد و اگر قصد و غرضي بود زودتر بيان مي شد.

  • نویسنده : یاسمن جمشیدی