لزوم توجه مدیران پتروشیمیها به رفع مشکلات ساکنین منطقه/ من بعد اجازه سواستفاده از نجابت مردم را نخواهید داشت
لزوم توجه مدیران پتروشیمیها به رفع مشکلات ساکنین منطقه/ من بعد اجازه سواستفاده از نجابت مردم را نخواهید داشت

مديران عامل پتروشيمي ها بايد متوجه باشند كه ما اعضاي شوراهاي جم من بعد اجازه نخواهيم داد از نجابت و اصالت مردم سوء استفاده كنند و مردم را از حقوق خود محروم نمايند.

عصر امروز نشستی با محوریت بررسی و پیگیری مطالبات عوارض آلایندگی شهرستان، برداشتهای غیر مجاز از منابع آبی توسط شرکت های نفت و گاز و شرکتهای پتروشیمی تابعه و برطرف کردن مشکلات  تيم پارس جنوبي با حضور اعضاي شوراي شهرستان ، شوراي بخش مركزي ، شوراهاي شهر ريز و انارستان، به دعوت اعضای شوراي شهر جم در محل شهرداري برگزار گردید.

نائب رییس شورای شهر جم در گفتگو با خبرنگار آوای بوشهر بیان کرد: در این جلسه مقرر گردید فرماندار شهرستان به عنوان رئيس شوراي تامين، نشستی با مدیران پتروشيمي های منطقه در حضور شوراهاي مذكور برگزار کند و طی این جلسه مطالبات مردم و مشکلات تيم پارس مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در صورت عدم تمكين از پذيرش حق قانوني مردم شهرستان، گزينه هاي بعدي در دستور كار اين شورا قرار گيرد .

علی پریشان در ادامه افزود: مديران عامل پتروشيمي ها بايد متوجه باشند كه ما اعضاي شوراهاي جم من بعد اجازه نخواهيم داد از نجابت و اصالت مردم سوء استفاده كنند و مردم را از حقوق خود محروم نمايند.

پریشان خاطر نشان کرد:  سعي اعضای شورايي بر اين است كه در فضاي دوستانه و درك متقابل از واقعيات موجود، مسائل مطروحه و خواسته هاي قانوني مردم حل و فصل شود و فضاي جامعه با نگاه مثبت مديران پتروشيمي ها تلطيف پيدا كند.