مدير روابط عمومي باشگاه پارس جنوبی منصوب شد
مدير روابط عمومي باشگاه پارس جنوبی منصوب شد

طي حكمي از سوي مراد مرادي مديرعامل باشگاه پارس جنوبي جم يزدان شهيد زاده* به عنوان مدير روابط عمومي باشگاه پارس جم منصوب شد.

طي حكمي از سوي مراد مرادي مديرعامل باشگاه پارس جنوبي جم يزدان شهيد زاده* به عنوان مدير روابط عمومي باشگاه پارس جم منصوب شد.
در حكم مدير عامل باشگاه امده است:

جناب آقای یزدان شهیدزاده
سلام عليكم

با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی در عرصه ی رسانه و حسن اخلاق و مراتب تعهد و پشتکار شما در مسئولیت های محوله تاکنون، به موجب این حکم به سمت «رییس روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی پارس جنوبی جم» منصوب می شوید.

انتظار دارم در چارچوب دستورالعمل های مصوب و با بهره گیری از توانمندی های موجود در مجموعه ی صنعت نفت و شهرستان جم با انسجام در ارتباط و تعامل با حوزه رسانه، سازمان ها و هواداران، جهت معرفی ظرفیت های بزرگ فرهنگی و ورزشی باشگاه در سطح کشور اهتمام ورزید.

*یزدان شهید زاده از خبرنگاران سایت تحلیلی خبری آوای بوشهر است.