مدیر نمونه شدم زمین اهدا کردند!/ با پول منبر و طلبگی خانه ساختم / تهران هیچ ندارم!/ تازه خانه ام نازک کاری کرده ام!
مدیر نمونه شدم زمین اهدا کردند!/ با پول منبر و طلبگی خانه ساختم / تهران هیچ ندارم!/ تازه خانه ام نازک کاری کرده ام!

کاندیدای اصولگرای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نشست انتخاباتی اش در جم با اشاره به وضعیت مالی و دارایی هایش گفت: با پول منبر و طلبگی خانه ای ساخته ام و دو سال پیش توانستم نازک کاری اش کنم.

کاندیدای اصولگرای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نشست انتخاباتی اش در جم با اشاره به وضعیت مالی و دارایی هایش گفت: با پول منبر و طلبگی خانه ای ساخته ام و دو سال پیش توانستم نازک کاری اش کنم.

به گزارش آوای بوشهر؛ شیخ موسی احمدی با بیان اینکه یک خانه در بنک دارم دارم که آن را وقف مسجد کرده ام وامام جماعت مسجد استفاده می کند افزود: یک خانه دیگر هم بعد با پول طلبگی و منبر ساختم که می توانید ببینید خانه ما با خانه همسایه چه وضعیتی دارد. خانه همسایه کاشی و سرامیک و نما و خانه من، سیمان کاری شده و تازه دو سال قبل توانستم نازک کاری اش کنم.

احمدی اضافه کرد: در دوران کارم در شیراز از منزل اداری استفاده می کردم و پس از اینکه به تهران رفتم برای اینکه خانواده ام بی خانمان نباشند زمینی را که به عنوان مدیر نمونه کشوری به من اهدا شده بود فروختم و در پایین ترین نقطه شهر شیراز، خانه ای خریدم.

نماینده سابق مجلس اضافه کرد: در قم هم از زمان طلبگی خانه ای دارم که آن را در اختیار طلاب قرار داده ام و نه رهنی می گیرم و نه اجاره ای که امیدوارم امام صادق علیه السلام قبول کند.

احمدی تصریح کرد: در تهران هم هیچ ندارم.