معاون فرماندار: استفاده از اتباع خارجی در شهرداری بهارستان، غیر قانونی است
معاون فرماندار: استفاده از اتباع خارجی در شهرداری بهارستان، غیر قانونی است

سید مجید حسین زاده، در گفتگو با آوای بوشهر، استفاده از اتباع خارجی در شهرداری ها را غیر قانونی دانست.

معاون برنامه ریزی و عرانی فرمانداری جم گفت: اقدام شهرداری بهارستان در استفاده از اتباع خارجی، غیرقانونی است

به گزارش آوای بوشهر؛ سید مجید حسین زاده، در گفتگو با آوای بوشهر، استفاده از اتباع خارجی در شهرداری ها را غیر قانونی دانست.

حسین زاده افزود: در صورت وجود نیروی بومی و غیربومی متقاضی اشتغال در بخش های مختلف، شهرداری بهارستان حق استفاده از اتباع خارجی را ندارد.

طبق خبرهای رسیده شهرداری بهارستان در اقدامی عجیب، انجام برخی خدمات شهری را به اتباع خارجی واگذار کرده که انتقاد اهالی این شهر را به همراه داشته است.