من چه دفاعی می تونم از خودم بکنم؟ من اشتباهی بودم!
من چه دفاعی می تونم از خودم بکنم؟ من اشتباهی بودم!

اگر کسی سریال "مرد هزار چهره" مهران مدیری را ندیده باشد و محمدحسینی فرماندار جم را بشناسد و از اوضاع و احوال این روزهای شهرستان جم اطلاع داشته باشد می گوید اینها باید اعترافات سید محمدحسینی باشد، مرد شریف و نجیبی که کت فرماندار بودن را باید از تنش در بیاورد.

آوای بوشهر/ به قلم یزدان شهیدزاده؛
“چه دفاعی بکنم ؟!
من شریف تربیت شدم. من شریف بزرگ شدم.
من ساده بودم.
من همه چیز رو باور می کردم.
من با هیچ کس مخالفت نمی کردم.
من مقاومت کردم تا حد توانم.
اما من توانم کم بود، بنده ضعیف بودم.
برای خودم ضعیف بودم و برای دیگران ”
متن بالا قسمتی از اعترافات مسعود شصت چی می باشد همان نقش اول “مردهزار چهره” ساخته مهران مدیری که دیگران او را اشتباهی می گرفتند و با این اشتباه گرفتن او وارد پست ها و شغل های حساس می شد.
اگر کسی این سریال مهران مدیری را ندیده باشد و محمدحسینی فرماندار جم را بشناسد و از اوضاع و احوال این روزهای شهرستان جم اطلاع داشته باشد می گوید اینها باید اعترافات سید محمدحسینی باشد، مرد شریف و نجیبی که کت فرماندار بودن را باید از تنش در بیاورد.
لزوما قرار نیست هر آدم خوبی فرماندار خوبی باشد، داستان محمد حسینی ما و مسعود شصت چی عین هم نمی باشد اما شباهت های بسیاری دارد، آنجا که مسعود شصت چی در پیش گاه قاضی اعتراف می کند: ” من اشتباهی بودم، من فقط اشتباهی بودم، من از اولش هم اشتباهی بودم، تقصیر من بود، اما تقصیر دیگران هم بود ” . محمد حسینی داستان ما اگر چه انتخاب اشتباهی بود حتی اشتباه ترین تصمیم استاندر! اما خود او در این اشتباه بودن ایستاد تا امروز شاهد انتقاد تند و بی واهمه شهروندان جمی، اهالی رسانه و حتی طرفداران پارس جم قرار بگیرد، هر چند نباید از قلم انداخت رفتن رفیعی پور او را تنهاتر کرد و این دومین چاقویی بود که گراوند در شکم فرمانداری جم فروکرد تا فرمانداری جم از ریخت وزارت کشوری خود بیفتد!
و در آخر به فرماندار مهربان و بی کینه، پیشنهاد می کنم برای روز خداحافظی همان سکانس آخر دفاعیات مسعود شصت چی را می تواند بگوید :
” من چه دفاعی می تونم از خودم بکنم؟ من بی دفاعم.
حالا من موندم و تقاص این همه اشتباه دیگران و بازیگوشی خودم.
من از هیچ کس توقعی ندارم.
خدایا تو منو ببخش…