به گزارش خبرنگار آواي جم؛مهدكودكهاي شهركهاي مسگوني گاز جم جهت تكميل كادر آموزشي خود در سال۹۰ از واجدين شرايط طبق جدول ذيل دعوت به همكاري مي نمايد.   متقاضيان مي بايست مدارك وسوابق كار خود را حداكثر تا پايان ۲۰ خرداد ماه سال جاري به يكي از مهدكودكهاي فرشتگان (۳۷۲واحدي) يا ستارگان(۲۵۰۰ واحدي) ارائه نمايند. […]


به گزارش خبرنگار آواي جم؛مهدكودكهاي شهركهاي مسگوني گاز جم جهت تكميل كادر آموزشي خود در سال۹۰ از واجدين شرايط طبق جدول ذيل دعوت به همكاري مي نمايد.

 

متقاضيان مي بايست مدارك وسوابق كار خود را حداكثر تا پايان ۲۰ خرداد ماه سال جاري به يكي از مهدكودكهاي فرشتگان (۳۷۲واحدي) يا ستارگان(۲۵۰۰ واحدي) ارائه نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر  در ساعات اداري تماس با:

مهد كودك ستارگان : ۷۶۸۹۱۸۰  و مهد كودك فرشتگان : ۷۶۸۵۴۱۵

رديف سمت مدرك تحصيلي مورد نياز
۱ معاونت كارشناسي
۲ مربي آموزشي در تمام مقاطع
(شيرخوار،نوپا،نوباوه)
مدرك تحصيلي مرتبط وتجربه كار
۳ مربي پيش دبستان مدرك تحصيلي مرتبط وتجربه كار
۴ مربي زبان انگليسي مدرك تحصيلي مرتبط وتجربه كار با كودكان
۵ مربي كاردستي مدرك تحصيلي مرتبط وتجربه كار با كودكان
۶ مربي سفال و هنرهاي تجسمي مدرك تحصيلي مرتبط وتجربه كار با كودكان
۷ مربي موسيقي مدرك تحصيلي مرتبط وتجربه كار با كودكان
۸ مربي قرآن مدرك تحصيلي مرتبط وتجربه كار با كودكان
۹ مربي ورزشي مدرك تحصيلي مرتبط وتجربه كار با كودكان
۱۰ نيروي خدمات ديپلم و ترجيهاً تجربه كار