نوروز و نانوایی های بسته/ سیزده بدر بی نان جم!
نوروز و نانوایی های بسته/ سیزده بدر بی نان جم!

گلایه های بسیاری از سوی مردم رسیده که وضعیت خدمات دهی نانوایی ها در ایام تعطیلات نوروز مناسب نبوده است

آوای بوشهر؛ گلایه های بسیاری از سوی مردم رسیده که وضعیت خدمات دهی نانوایی ها در ایام تعطیلات نوروز مناسب نبوده است.
به گزارش آوای بوشهر، این وضعیت در ۱۳ بدر به وضعیت غیر قابل تحملی رسید و علاوه بر تعطیلی نانوایی ها، سوپرمارکت ها هم عمدتا بدون نان بودند یا اندک نان بی کیفیت مانده را به فروش گذاشته بودند!
وضعیت تک نانوایی فعال شهر جم در عصر ۱۳ بدر هم در عکس گویاست!
جمعیتی بسیار زیاد که گاها حدود یک ساعت در صف نان بودند و هر چه به ساعات شب نزدیک می شد شلوغی بیشتر بود!
اگر مدیریت سایر صنوف خدمات دهنده در تعطیلات نوروز، مثل نانوایی ها بوده که باید پرسید مدیران بازار چه می کنند؟! چه کرده اند؟!
امیدواریم مسئولان در این روزهای باقی مانده برای نان مردم فکری کنند!