هیچ نیرویی از منطقه ویژه اخراج نمی شود
هیچ نیرویی از منطقه ویژه اخراج نمی شود

نيروهايي كه از منطقه ويژه اخراج شده بودند، به زودی برای ادامه به کارگیری آنها، تعیین تکلیف خواهد شد.

آوای بوشهر؛ در جلسه نماینده جنوب استان بوشهر با دکتر رضا خلیلی معاون عملیات غیرصنعتی شرکت ملی نفت و مهندس موسوی مدیرعامل منطقه ویژه مقرر شد: نیروهایی که اخراج شده بودند، مجددا به کار گرفته شوند.

به گزارش آوای بوشهر؛ سکینه الماسی در خصوص انتشار خبر تعدیل و اخراج نیروهای منطقه ویژه تصریح کرد: نیروهایی که از منطقه ویژه اخراج شده بودند، به زودی برای ادامه به کارگیری آنها، تعیین تکلیف خواهد شد.

وی افزود: حقوق تمام کارکنانی که مشکل داشتند تا قبل از پایان سال پرداخت می شود.