هيچ نيرويي از منطقه ويژه اخراج نمي شود
هيچ نيرويي از منطقه ويژه اخراج نمي شود

نيروهايي كه از منطقه ويژه اخراج شده بودند، به زودی برای ادامه به کارگیری آنها، تعیین تکلیف خواهد شد.

آوای بوشهر؛ در جلسه نماينده جنوب استان بوشهر با دکتر رضا خلیلی معاون عملیات غیرصنعتی شركت ملي نفت و مهندس موسوي مديرعامل منطقه ويژه مقرر شد: نیروهایی که اخراج شده بودند، مجددا به کار گرفته شوند.

به گزارش آوای بوشهر؛ سکینه الماسي در خصوص انتشار خبر تعدیل و اخراج نیروهای منطقه ویژه تصریح کرد: نيروهايي كه از منطقه ويژه اخراج شده بودند، به زودی برای ادامه به کارگیری آنها، تعیین تکلیف خواهد شد.

وی افزود: حقوق تمام كاركناني كه مشكل داشتند تا قبل از پايان سال پرداخت مي شود.