در پی این اظهار نظر نایب رئیس شورای شهر جم، لیست اسامی اعضای ستاد شیخ موسی احمدی تغییر و نام علی پریشان از این لیست حذف شد.

آوای بوشهر؛ در پی انتشار لیستی از اعضای ستاد شیخ موسی احمدی نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس در جنوب استان توسط مدیر رسانه ای اش در جم، که نام علی پریشان نایب رئیس شورای شهر جم به عنوان “مشاور ویژه”، وی در پیامی زیر متن ارسالی در گروه ها، اعلام کرد: بنده بی اطلاع هستم!

در پی این اظهار نظر نایب رئیس شورای شهر جم، لیست اسامی اعضای ستاد شیخ موسی احمدی تغییر و نام علی پریشان از این لیست حذف شد و به جای آن نام عباس عرب زاده به عنوان مشاور ویژه ثبت شد!

به نظر می رسد اقدامات شتابزده ستاد شیخ موسی احمدی در جم و درج نام افراد بدون هماهنگی، باعث واکنش به این موضوع شده است.