وزارت كشور موظف است اشتباه رخ داده در الحاق روستاها را اصلاح كند
وزارت كشور موظف است اشتباه رخ داده در الحاق روستاها را اصلاح كند

اشتباهي از سمت وزارت كشور انجام گرفت و روستاهايي كه متعلق به شهرستان جم بود را به بخش سيراف الحاق كرد كه اين نهاد دولتي موظف است به اصلاح اشتباه خود بپردازد

آوای بوشهر؛ تغییرات اخیر در تقسیمات کشوری استان بوشهر  و موضوع انتزاع دو روستای شهرستان جم  با حاشیه های فراوانی همراه بوده است  و اعتراض های مسئولین و مردم  را رقم زده است.

به گزارش آوای بوشهر؛ نماينده مردم دير، كنگان، جم و عسلويه در رابطه با حاشيه هاي به وجود آمده نسبت به روستاهاي جدا شده از شهرستان جم بيان كرد: اين اشتباهي است كه وزارت كشور مرتكب شده و تا زمان اصلاح آن مجدانه پيگير موضوع هستيم.

الماسي در رابطه با ارتقا سيراف به بخش نيز گفت: روند تبديل شدن سيراف به بخش از سال ها قبل آغاز شده بود و تلاش هاي مستمري جهت به سرانجام رسيدن اين خواسته به حق شهروندان شهر تاريخي سيراف انجام داديم تا الحمدلله به نتيجه رسيد.

وي در ادامه افزود: در اين ميان اشتباهي از سمت وزارت كشور انجام گرفت و روستاهايي كه متعلق به شهرستان جم بود را به بخش سيراف الحاق كرد كه اين نهاد دولتي موظف است به اصلاح اشتباه خود بپردازد.