پكيج ٦٠٠ ميلياردي مازاد بر سه درصد سهم مناطق نفت خيز و محروم از فروش نفت است/ ٤ شهرستان جنوبي استان بوشهر از هر دو سهم برخوردار هستند
پكيج ٦٠٠ ميلياردي مازاد بر سه درصد سهم مناطق نفت خيز و محروم از فروش نفت است/ ٤ شهرستان جنوبي استان بوشهر از هر دو سهم برخوردار هستند

سهم سه درصد نفت كه ١ درصد مربوط به مناطق نفت خيز و ٢ درصد نيز مربوط به مناطق كمتر توسعه يافته كشور است كه ٤ شهرستان جنوبي استان بوشهر از هر دو سهم برخوردار هستند

سکینه الماسی در نماز جمعه شهرستان كنگان گفت: سهم سه درصد نفت كه ١ درصد مربوط به مناطق نفت خيز و ٢ درصد نيز مربوط به مناطق كمتر توسعه يافته كشور است كه ٤ شهرستان جنوبي استان بوشهر از هر دو سهم برخوردار هستند.

نماينده مردم در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: پكيج ٦٠٠ ميلياردي با برنامه ريزي دقيق، تلاش مجدانه و همكاري مهندس زنگنه در شوراي عالي اقتصاد كشور مصوب شد كه كاملا مجزا از سهم سه درصد نفت است.

عضو كميسيون انرژي افزود: فقط دو منطقه در كشور توانسته اند چنين مصوبه اي را از محل اعتبارات نفت داشته باشند. اولين منطقه حوزه پارس جنوبي يعني شهرستان هاي دير، كنگان، جم و عسلويه است و ديگري حوزه غرب كارون است.

وی گفت: در دوسال گذشته ١٦٧ پروژه عمراني از محل اعتبارات همين پكيج ٦٠٠ ميلياردي در ٤ شهرستان جنوبي استان بوشهر آغاز به كار كرده اند كه برخي از آنها افتتاح شده و برخي نيز در حال تكميل شدن هستند.