چگونه رسانه ها اعتبار صفر شهرستان جم را تا ۱۰۴ ميليارد تومان بالا بردند؟/به احترام رسانه ها كلاه را از سر برداريد
چگونه رسانه ها اعتبار صفر شهرستان جم را تا ۱۰۴ ميليارد تومان بالا بردند؟/به احترام رسانه ها كلاه را از سر برداريد

آوای بوشهر؛ سجاد بهزادی، رسانه ها بعنوان نمايندگان افكار عمومي با يك هم گرايي تحسين برانگيز تلاشي مضاعف از خود نشان دادند و به دنبال آن استاندار واكنش نشان داد و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان نيز طي نشست خبري رقم تخصيص يافته اعتبارات سفر رياست جمهوري به شهرستان جم را از صفر به 104 ميليارد اصلاح كرد.

سجاد بهزادي، روزنامه نگار؛ در ابتدا رسانه ي خليج فارس بود كه مستند و با استدلالي روشن، پرده از يك ستم و ناعدالتي بزرگ و كم سابقه در توزيع اعتبارات سفر رياست جمهوري به استان بوشهررا برداشت.در غفلت عميقي كه مسولان شهرستان به سر مي بردند ناگهان سهم شهرستان جم از اين سفر و از اعتبارات آن كه ۵۹ طرح و پروژه با اعتبار ۱۶۵۷ میلیاردتومان بود ، صفر اعلام شد.افكار عمومي نگران بودند و رسانه ها بعنوان نمايندگان افكار عمومي با يك هم گرايي تحسين برانگيز تلاشي مضاعف از خود نشان دادند و به دنبال آن استاندار واكنش نشان داد و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان نيز طي نشست خبري رقم تخصيص يافته اعتبارات سفر رياست جمهوري به شهرستان جم را از صفر به ۱۰۴ ميليارد اصلاح كرد.در اين ميان ذكر چند نكته خالي از لطف نيست.

يكم: فرماندار از خود خجالت نكشد ،رسانه ها بدنبال قهرمان سازي از خود نيستند و همچنان در كنار مسئولان مطالبه گري مي كنند به آن شرط كه ديگر بدانيد موسم خواب نيست و در اين شرايط حساس و بي پولي مملكت براي توسعه سرزمين مان بايد بيدار تر از هميشه باشيد و از هر فرصتي بهره جوييم.

دوم: فرماندار شهرستان بايد هوشيار بماند و اخلاق را توام با سياست ورزي تمرين كند.اگر غير از اين باشدعدد ۱۰۴ ميلياردي كه با تلاش رسانه ها توسط رئيس سازمان مديريت اعلام شده تثبيت نمي شود و در آينده در تخصيص و دريافت آن با مشكل روبرو ميشوند.

سوم: افكار عمومي سوال مي كنند چرا در زمانه اي كه نماينده مجلس از همين آب و خاك است و با مشكلات حوزه بيش از هر زمان آشنا تر هست ورئيس شوراي شهري كه خود سالها فرماندار و شهردار بوده است و بر قانون و سياست مسلط است ، اينگونه حق شهرستان مورد اجحاف قرار ميگيرد؟ بدون شك اين دو جايگاه در كنار فرماندار مي بايست پاسخ درست و دقيقي به افكار عمومي داشته باشند.

چهارم: از تمامي مسئولان مي خواهم به احترام رسانه هاي شهرستان تمام قد بايستند و كلاه را از سر بردارند.ما رسانه ها بدون هر گونه مزد و حقوق رسانه اي مطالبه گري مي كنيم و از حق مردم دفاع مي كنيم .اما نماينده مجلس و فرماندار و شوراها همگي حقوق هاي بالايي مي گيرند و با اعتماد مستقيم و غير مستقيم مردم اين جايگاهها را اشغال كردند.اشكالي ندارد و اين بي عدالتي در ذات كشورهاي توسعه نيافته هست و ما به آن خو كرده ايم.در عين حال با دستان خالي حداقل بر روي كاغذ رقم صفر را به صد رسانديم.شما حافظش باشيد و آن را تثبيت و عملياتي كنيد.

پنجم: نشست خبري رئيس سازمان مديريت استان به شدت تحت تاثير موضوع تقسيم ناعادلانه اعتبارات به شهرستان جم وفشار رسانه ها قرار گرفت و من بعنوان يك شركت كننده در اين نشست، بار ديگر به رسانه هاي شهرستانم افتخار كردم .از فرماندار مي خواهم شما هم به رسانه ها ي شهرستان افتخار كنيد.حداقل در اين يك مورد كاملا رفوزه شديد كه شديد . مهم اينست كه شهامت پذيرش كم كاري را داشته باشي و بار ديگر آستين ها را بالا بزني . صفر اعلام شدن اعتبارات سفر رئيس جمهوري براي شهرستان جم محصول عملكرد فرماندار،نماينده مجلس،رئيس شوراي شهر و شهرستان است اما دريغ از پذيرش مسئوليت اين كم كاري بزرگ .تا كنون هيچ كدام از اين مسئولان شهرستان شهامت پذيرش كم كاري و سهل انگاري و عذرخواهي از مردم را نداشتند.

ششم: بسياري از مشكلات جدي و مهم شهرستان بر زمين مانده است و اعتبارات قطره چكاني جمع اوري و تقسيم مي شود.بنظر مي رسد شرايط كلي توسعه كشور به گونه اي است كه روزهاي سخت تري در پيش است.ديگر نمي توان شهرستان جم را يك شهرستان برخوردار ناميد .كميته برنامه ريزي شهرستان و نهاد شوراها بيش از هر زمان ديگري بايد مطالبه گر باشند. اين مطالبه گري بدون رسانه ها هرگز سرانجامي نخواهد اشت و همگي نيازمند دركي متقابل از هم هستيم.