کسر ۶ امتیاز از پارس جم/ هشدار فدراسیون فوتبال به باشگاه پارس جنوبی
کسر ۶ امتیاز از پارس جم/ هشدار فدراسیون فوتبال به باشگاه پارس جنوبی

6 امتیاز از تیم پارس جنوبی جم کسر می شود

۶ امتیاز از تیم پارس جنوبی جم کسر می شود

به گزارش آوای بوشهر؛ فدراسیون فوتبال ایران، طی نامه ای به باشگاه پارس جنوبی، هشدار داده در صورتی که هیات مدیره و اساسنامه باشگاه پارس جنوبی مشخص و ارائه نشود، ۶ امتیاز از تیم پارس جم در لیگ برتر کسر می شود.

به نظر می رسد تعلل مدیر عامل منطقه ویژه و مدیران باشگاه در ثبت باشگاه به همراه حاشیه سازی های اخیر، فدراسیون را مجاب کرده تا زنگ خطر را برای باشگاه به صدا درآورد.