گره کور در شورای شهرستان جم؛ چرا انتخابات هیات رئیسه برگزار نمی شود؟!
گره کور در شورای شهرستان جم؛ چرا انتخابات هیات رئیسه برگزار نمی شود؟!

آنچه مشخص است با توجه به کاندیداتوری اسدالله نیکخواه و احمد مطهری برای ریاست شورای شهرستان، رای نماینده بهارستان می تواند برای انتخابات هیات رئیسه سرنوشت ساز باشد.

شورای شهرستان جم وارد سومین سال فعالیت خود شده و در انتخابات هیات رئیسه سال دوم، که منجر به حذف اسدالله نیکخواه از ریاست و جایگزینی احمد مطهری شد شاهد برخی تنش ها در این شورا بودیم.

به گزارش آوای بوشهر؛ طبق ابلاغ استانداری بوشهر، تمامی شوراها باید تا شهریورماه، هیات رئیسه جدید را انتخاب و معرفی می کردند اما با گذشت چند ماه از التیماتوم استانداری بوشهر، شورای شهرستان جم همچنان بلاتکلیف است!

اضافه شدن نماینده شورای شهر جدید بهارستان به اعضای شورای شهرستان، تعداد اعضای شورای شهرستان را به ۶ نفر افزایش داده است.

نماینده شورای شهرهای جم، ریز، انارستان و بهارستان و بخش های مرکزی و ریز، ۶ عضو کنونی شورای شهرستان جم را تشکیل می دهد و حضور نماینده شورای شهر بهارستان، می تواند نتیجه انتخابات هیات رئیسه را دستخوش تغییر کند.

برخی خبرها از چانه زنی های شمال و جنوبی شهرستان برای کسب کرسی ریاست شورای شهرستان جم خبر می دهد و احتمالا علت تاخیر در برگزاری انتخابات هیات رئیسه هم همین موضوع بوده است.

با توجه به زوج بودن تعداد اعضای شورای شهرستان، در صورت تساوی آرا، احتمالا سابقه ایثارگری ملاک کسب کرسی ریاست خواهد بود.

آنچه مشخص است با توجه به کاندیداتوری اسدالله نیکخواه و احمد مطهری برای ریاست شورای شهرستان، رای نماینده بهارستان می تواند برای انتخابات هیات رئیسه سرنوشت ساز باشد.