گزارش تصویری بارش باران در جم
گزارش تصویری بارش باران در جم

صبح امروز بارش پاییزی باران در استان بوشهر شروع شده است که این بارش ها در شهرستان جم نیز ادامه دارد.   عکس: ابوالفضل دهقان

صبح امروز بارش پاییزی باران در استان بوشهر شروع شده است که این بارش ها در شهرستان جم نیز ادامه دارد.

 

عکس: ابوالفضل دهقان