گزارش تصویری: راهپیمایی ۱۳ آبان ۹۸ در جم
گزارش تصویری: راهپیمایی ۱۳ آبان ۹۸ در جم

آوای بوشهر؛ راهپیمایی ۱۳ آبان روز دانش آموز در جم برگزار شد

آوای بوشهر؛ راهپیمایی ۱۳ آبان روز دانش آموز در جم برگزار شد