از دست اندر کاران برگزاری نهمین نکوداشت روز جم تجلیل شد | آوای بوشهر