دوشنبه, ۱۸ فروردین , ۱۳۹۹ Monday, 6 April , 2020
سعید نمکی
سفر وزیر بهداشت به جم ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

سفر وزیر بهداشت به جم

وریز بهداشت فردا دوشنبه 21 بهمن به جم سفر می کند.