شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۸ Saturday, 25 January , 2020
فرمانداری بوشهر
شهرداری از عهده تیمداری شاهین در لیگ برتر بر نمی آید ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
هاشم زاده عضو شورای شهر بوشهر؛

شهرداری از عهده تیمداری شاهین در لیگ برتر بر نمی آید

آوای بوشهر؛ هاشم زاده گفت: با این وضعیت اقتصادی، شهرداری به تنهایی از عهده تیمداری شاهین در لیگ برتر بر نمی آید و شاهین بدبخت می شود و شهرداری هم در هدف خود که نشاط شهروندان است شکست می خورد.