چهارشنبه, ۲۷ شهریور , ۱۳۹۸ Wednesday, 18 September , 2019
مصطفی داننده
قیام بندرعباسی‌ها در برابر گرانی خانه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

قیام بندرعباسی‌ها در برابر گرانی خانه

این که دولت و دیگر نهادها باید بازار را کنترل کنند، حرف درستی است اما خودمان به عنوان بخشی از این جامعه که اتفاقا قدرت بی‌نظیری هم داریم، می‌توانیم جلوی این افسارگسیختگی را بگیریم.