پنج شنبه, ۲۱ فروردین , ۱۳۹۹ Thursday, 9 April , 2020
کسر 6 امتیاز
کسر ۶ امتیاز از پارس جم/ هشدار فدراسیون فوتبال به باشگاه پارس جنوبی ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
پارس به پایان راه می رسد؟

کسر ۶ امتیاز از پارس جم/ هشدار فدراسیون فوتبال به باشگاه پارس جنوبی

6 امتیاز از تیم پارس جنوبی جم کسر می شود