سه شنبه, ۱۹ آذر , ۱۳۹۸ Tuesday, 10 December , 2019
کوروش جم
دروغی بزرگ به نام تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای! ۱۶ مهر ۱۳۹۸
یادداشت:

دروغی بزرگ به نام تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای!

فروشگاه های زنجیره ای برای اینکه سود بیشتری داشته باشند از کارخانه تقاضا می کنند قیمت بالاتر از فروش واقعی را بر جنس سفارشی فروشگاه درج کند تا بعد بتوانند با تخفیف صوری، مشتری را فریب دهند!