فراخوان استخدام قرار دادی یک نفرکارشناس پرستاری در مرکز بهداشتی درمانی امام سجاد ریز به گزارش خبرنگار آوايجم؛رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم طی اطلاعیه ای از اعلام نیاز برای جذب یک نفر کارشناس پرستاری( خانم )جهت عقد قرارداد کار معین در مرکز بهداشتی درمانی امام سجاد ریز (ع) خبر داد لذا از علاقمندان […]

فراخوان استخدام قرار دادی یک نفرکارشناس پرستاری در مرکز بهداشتی درمانی امام سجاد ریز

به گزارش خبرنگار آوايجم؛رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم طی اطلاعیه ای از اعلام نیاز برای جذب یک نفر کارشناس پرستاری( خانم )جهت عقد قرارداد کار معین در مرکز بهداشتی درمانی امام سجاد ریز (ع) خبر داد

لذا از علاقمندان واجد شرایط دعوت می گردد، جهت کسب اطلاعا ت بیشتر و یا جهت ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۰/۶/۳۰ با شماره تلفن های ۷۶۲۴۳۲۱,۷۶۲۴۳۲۲ واحد امور هماهنگی (خانم صالحی) تماس حاصل نمایند  .