بازدید الماسی از آزمون استخدامی پتروپالایش کنگان
بازدید الماسی از آزمون استخدامی پتروپالایش کنگان

سکینه الماسی نماینده مردم جنوب استان بوشهر بعد از پیگیری‌های خود برای افزایش جذب تعداد استخدامی‌های بومی پترویالایش کنگان، امروز در آزمون استخدامی مذکور حاضر شد.

سکینه الماسی نماینده مردم جنوب استان بوشهر بعد از پیگیری‌های خود برای افزایش جذب تعداد استخدامی‌های بومی پترویالایش کنگان، امروز در آزمون استخدامی مذکور حاضر شد.

وی ضمن بازدید از این آزمون استخدامی، با داوطلبان نیز در این خصوص صحبت کرد و نظرات آنان راجع به ازمون جویا شد.

در این آزمون ۱۲۰۰ داوطلب حضور داشتند.

 

عکس: ابوالفضل دهقان